Katowice ul. Radockiego 294/9, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8/6

606 200 969 konkretbhp@op.pl

Cennik

CENNIK USŁUG

 • Szkolenie wstępne BHP – 55 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 60 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 60 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 130 zł,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych – 130 zł,
 • Szkolenie dla hakowych – 130 zł,
 • Szkolenie dla pracowników budowlanych wykonujących prace na wysokości powyżej 3m – 60 zł,
 • Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp – 350 zł, (uprawniają do szkolenia własnych pracowników!),
 • E-szkolenia – 50zł dla pracowników biurowych, 130 zł dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 200 zł dla służb BHP,
 • Ocena ryzyka zawodowego – 150 zł od stanowiska (czyli np. dla 10 pracowników budowlanych będzie 1 ryzyko za 150 zł),
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej – od 200 zł,
 • Umowa o stałej współpracy – od 200 zł/ miesiąc – w zależności od ilości zatrudnionych osób,
 • Szkolenie z pierwszej pomocy – 60 zł od osoby,
 • Szkolenie p.poż. – 50 zł od osoby,
 • Uwaga: jeżeli do przeszkolenia jest tylko 1 osoba, to cena wynosi 75 zł.