Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP Sosnowiec

Szkolenia BHP w Sosnowcu

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy na terenie całego Śląska jest szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
 • dla społecznych inspektorów pracy.

Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.

Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

Ceny szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP – 75 zł/os.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 75 zł/os.
E-szkolenia – 75zł dla pracowników biurowych (dowolny termin szkolenia, materiały przez internet)
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 6-10 osób – rabat 10%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 11-15 osób – rabat 20%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości powyżej 16 osób – rabat 25%.

 

Przykładowe firmy w Sosnowcu które już skorzystały z naszych szkoleń BHP i ppoż.:

 • „Hydro – Complex” Sosnowiec
 • „Spec-Bud” Sosnowiec
 • Firma Handlowa Beata Marczewska Sosnowiec
 • TINPLATE Service Center Sosnowiec
 • PHU „DORMET” Sosnowiec
 • PPHU „PRONOS” Sosnowiec
 • „OPER – NET” Sosnowiec
 • BAYER PLUS Sosnowiec
 • Moto Kompleks Sosnowiec
 • Mechanika Pojazdowa Waldemar Socha Sosnowiec
 • Zakłady Usługowe „EZT” Sosnowiec
 • PHUP „EUROERA” Sosnowiec
 • PPHU „EUROERA” Sosnowiec
 • PW „OMEGA” Sosnowiec
 • Biuro Ochrony „LUNA” Sosnowiec
 • Dom Brokerski „IDEA” Sosnowiec
 • SPRINŻ BUD 2 Sosnowiec