Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP Bielsko – Biała

Szkolenia BHP Bielsko – Biała

Szkolenie z zakresu BHP, które prowadzimy na terenie całego Śląska jest szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
  • dla społecznych inspektorów pracy.

Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.

Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

Ceny szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP – 75 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych –75 zł od osoby
E-szkolenia75zł dla pracowników biurowych, 130 zł dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 250 zł dla służb BHP,
Pełna oferta cenowa szkoleń w dziale Cennik. Szkolenia z zakresu BHP w Katowicach.

Prowadzimy również szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w Katowicach.

Siedziba naszej firmy w Bielsku-Białej:

Bielsko-Biała, ul. Matowa 13a

Zapraszamy do kontaktu z nami i do szkoleń BHP w Bielsku!

Szkolenia BHP Katowice, Sosnowiec, Bielsko, Bytom, Tychy, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Gliwice, Zabrze

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP

43-318 Bielsko-Biała
ul. Matowa 13a

NIP: 954-117-30-24

Tel. 606 200 969