Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP Bytom

Szkolenia BHP w Bytomiu

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy w Bytomiu w naszej fili przy ul. Moniuszki 20, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Ceny obu szkoleń zaczynają się od 75zł. Szkolenie kończy się egzaminem. Wydajemy zaświadczenia ukończenia szkolenia (kursu) BHP.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
– szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
– szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne z zakresu bhp zwane instruktażem ogólnym odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie z zakresu bhp wstępne stanowiskowe, czyli instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Zapraszamy do kontaktu. Istnieje możliwość wykonania szkolenia w dniu zgłoszenia się. Prosimy o kontakt telefoniczny 606-200-969.

Przykładowe firmy z Bytomia które już skorzystały z naszych szkoleń BHP i ppoż.:

„BEHEKO” Bytom

„Dach- bud” Bytom

Salon „STYL” Bytom

 

Jak dojechać do naszego ośrodka szkoleniowego: