Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP Katowice

Szkolenia BHP w Katowicach

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej, a także na terenie całego Śląska jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne z zakresu bhp zwane instruktażem ogólnym odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie z zakresu bhp wstępne stanowiskowe, czyli instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie z zakresu bhp okresowe pozostałych pracowników powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Gdzie znajduje się nasza siedziba w Katowicach – Konkret BHP

Katowice, ul. Radockiego 294/9

Ceny szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP – od 75 zł

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 75 zł

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych -75 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 130 zł

E-szkolenia – 30zł (niższe koszty, dowolny termin szkolenia, materiały przez internet)

Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 6-10 osób – rabat 10%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 11-15 osób – rabat 20%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości powyżej 16 osób – rabat 25%.

Zapraszamy na profesjonalne i rzetelnie przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP. Dla firm stale z nami współpracującymi lub przy dłuższej współpracy oferujemy korzystne zniżki.

Przykładowe firmy w Katowicach które już skorzystały z naszych szkoleń BHP i ppoż.:

 • „Elbud” Katowice
 • „TYMBALIK” Katowice
 • Laboratorium Medyczne „FRYDA” Katowice
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Katowice
 • Hurtownia Materiałów Budowlanych Katowice
 • Pawilon Handlowy „Hermes” Katowice
 • Konsorcjum Autostrada Śląsk Katowice
 • IMPEX CAR s.c. Katowice
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice
 • K.B. Beata Krzyżowska Katowice
 • FHU „KORUND” Katowice
 • Drukarnia „Multiprint” Katowice
 • PW „RUREX” Katowice
 • Ferma Drobiu Joanna Stawarz Katowice
 • Żywiec Trade Spółka z o.o. Katowice
 • Polzap Serwis Katowice
 • M.P. Serwice Katowice
 • „ATUT” S.C. Katowice
 • Zakład produkcji sprężyn „JANWO” Katowice
 • Sklep Mięso-Wędliny Marianna Jaszczyk Katowice
 • Sklep Beata Michnicka Katowice