Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkoła pierwszej pomocy przedmedycznej

Ku pomocy życiu !!!

Szkolenia oraz kursy biorą początek prosto z życia. Niejednokrotnie możemy stać się świadkami zdarzenia, w którym to nasze umiejętności będą decydować o losach dalszego istnienia osoby poszkodowanej w świecie żywych.

Umiejętności zdobyte w czasie szkoleń pozwolą Państwu nabrać pewności do szybkiego podejmowania decyzji a także skuteczności w działaniu.

Kursy i szkolenia są prowadzone zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej oraz Polskiej Rady Resuscytacji.

Świadczymy usługi edukacyjne z zakresu:

a) kursów oraz szkoleń z pierwszej pomocy indywidualnych i grupowych (w każdej grupie wiekowej),
b) kursów pierwszej pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, wyższych, itp.,
c) kursów pierwszej pomocy dla firm (materiał szkoleniowy dostosowujemy do branży jaką zajmuje się firma).
d) szkolenia z pierwszej pomocy w każdej grupie zawodowej.

Usługi z zakresu transportu medycznego oraz zabezpieczeń imprez masowych.

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY:

1. Wprowadzenie do zajęć z zakresu pierwszej pomocy:
a) aspekty prawne dotyczące udzielenia pierwszej pomocy
b) elementy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) u dzieci i osób dorosłych:
a) zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,
b) ocena stanu poszkodowanego
c) techniki udrażniania dróg oddechowych
d) wezwanie pomocy
e) pośredni masarz mięśnia sercowego
f) zastosowanie odpowiedniej pozycji do stanu poszkodowanego
g) postępowanie ratunkowe w zadławieniu – Manewr Heimlicha

3. Postępowanie ratunkowe w urazach:
a) badanie urazowe poszkodowanego
b) technika wstępnego opracowywania ran
c) unieruchomienie złamań i zwichnięć – Reguła Potta
d) tamowanie krwotoków
e) sposoby ewakuacji poszkodowanego urazowego z miejsca zagrożenia
f) wypadki komunikacyjne – Manewr Rauteka

4. Postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia:
a) zawał mięśnia sercowego – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe
b) udar mózgu – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe
c) epilepsja – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe
c) zasłabnięcie – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe
d) porażenie prądem – postępowanie ratunkowe
g) postępowanie ratunkowe w oparzeniach
h) postępowanie ratunkowe w ukąszeniach

Inne działy tematyczne z zakresu medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego

Cena oraz czas szkolenia dostosowywane są do potrzeb klienta. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną. Istnieje możliwość dotarcia w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę (opcja przeprowadzenia szkolenia w plenerze).