Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace z chemikaliami

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy zostałeś poinformowany, jakie środki ochrony indywidualnej należy używać podczas pracy z substancją chemiczną stosowaną na Twoim stanowisku pracy?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej?
 • Czy zostałeś zapoznany z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki substancji chemicznej stosowanej na Twoim stanowisku pracy?
 • Czy substancje i mieszaniny chemiczne są przechowywane w opakowaniach producenta opatrzonych etykietami w języku polskim?
 • Czy zapoznałeś się z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania?

Odzież robocza i ochronna

Do prac przy substancjach i mieszaninach chemicznych może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą z długimi rękawami i nogawkami dostosowaną do pory roku, w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powinien stosować:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne lub gogle,
 • rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych,
 • maseczkę ochronną odpowiednią do stosowanej substancji.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać zapoznany z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.

Zawsze po zakończonej pracy pracownik powinien dokładnie umyć ręce.

Usługi bhp Żywiec, Pszczyna, Cieszyn

Konkret BHP – zadzwoń! tel. 606 200 969, 661 586 932

Informacje ogólne

 • Substancje i mieszaniny chemiczne powinny być przechowywane w opakowaniach oryginalnych lub opakowaniach zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem.
 • Na opakowaniach powinny być zamieszczone etykiety w języku polskim z czytelnym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację.
 • Pracownik powinien zapoznać się z treścią etykiety.
 • Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach po środkach spożywczych jest niedopuszczalne.

Cement (mieszanka betonowa, zaprawy cementowe)

 • Po kontakcie cementu z wodą wytwarza się środowisko silnie alkaiczne, działające drażniąco na skórę i oczy (może spowodować poważne uszkodzenia skóry i oczu).
 • W postaci suchej działa drażniąco na drogi oddechowe (może wywołać nieżyt nosa, kaszel, duszności).
 • Należy stosować rękawice nieprzepuszczalne np. z nitrylu lub neoprenu wewnątrz powlekane bawełną, okulary ochronne oraz półmaski P1 lub maski z filtrem cząsteczkowym P2.

Rozpuszczalnik nitro

 • Jest wysoce łatwopalny, działa drażniąco na skórę i drogi oddechowe, może spowodować poważne uszkodzenie oczu, zawroty głowy, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Podczas pracy należy stosować środki ochrony dróg oddechowych, okulary ochronne w szczelnej obudowie, rękawice powlekane, np. neoprenowe oraz fartuch lub ubranie ochronne powlekane.

Pianka montażowa

 • Produkt skrajnie łatwopalny, działa szkodliwie na drogi oddechowe i drażniąco na skórę i oczy.
 • Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice ochronne, np. z kauczuku nitrylowego oraz maski filtrujące, jeżeli pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane.

Silikon sanitarny

 • Działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Może powodować uczulenia.
 • Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice ochronne gumowe, np. z kauczuku nitrylowego oraz maskę filtrującą do organicznych gazów i par, jeżeli pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane.

Lepik asfaltowy

 • Produkt łatwopalny, działa szkodliwie na drogi oddechowe (powoduje mdłości, zawroty głowy) i skórę (zapalenie skóry) oraz drażniąco na oczy.
 • Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice ochronne powlekane np. z kauczuku butylowego lub neoprenowe oraz maski z pochłaniaczem typu A, jeżeli pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane.

Masy asfaltowo-żywiczne i asfaltowo-aluminiowe

 • Produkt łatwopalny, działa szkodliwie na drogi oddechowe i drażniąco na skórę i oczy.
 • Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice ochronne, np. neoprenu oraz maski filtrujące, jeżeli jest stosowany w niewentylowanym pomieszczeniu.

Olej antyadhezyjny

 • Produkt może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu.
 • Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice olejoodporne, z neoprenu.

Oznaczenia chemiczne

Źródło: PIP