Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace pilarką

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, okulary ochronne, ochronniki słuchu)?
 • Czy zapoznałeś się z instrukcją obsługi pilarki?
 • Czy pilarka ma zamontowane osłony na tarczę nad i pod stołem, klin rozszczepiający i osłonę na części napędowe? Czy tarcza nie jest uszkodzona?
 • Czy przewód zasilający ma nieuszkodzoną izolację?
 • Czy stanowisko jest zadaszone, czy jest właściwe dojście dla operatora pilarki?
 • Czy przewody elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi?

Odzież robocza i ochronna

Do prac przy obsłudze pilarki tarczowej pracownik może przystąpić ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku. Ubiór musi być dopasowany, przylegający do ciała, rękawy nie mogą odstawać ani luźno zwisać. Należy włożyć buty pełne z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powinien być wyposażony także w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu.

Uwaga!
Nie wolno obsługiwać pilarki w rękawicach ani z obandażowanymi dłońmi.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcją bezpiecznej obsługi pilarki.

Bezpieczna obsługa

 • Stanowisko pracy przy obsłudze pilarki musi być zadaszone i zabezpieczone, a w okresie zimowym osłonięte.
 • Przewód zasilający pilarkę powinien mieć pełną izolację i być zabezpieczony przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Do pracy przy obsłudze pilarki tarczowej operator może przystąpić wyłącznie, gdy są zastosowane wszystkie elementy ochronne, tj. kaptur ochronny, osłona dolnej części piły, osłona napędu oraz klin rozszczepiający.
 • Kaptur ochronny (osłona części piły wystającej nad stołem) powinien:
  • być większy od średnicy piły,
  • osłaniać tarczę z obu stron i zakrywać miejsca przechodzenia zębów przez stół,
  • być najbliżej ciętego materiału, tak aby palce nie mogły dostać się pomiędzy kaptur a cięty materiał.

Klin rozszczepiający (element znajdujący się za tarczą, zabezpieczający przed zakleszczeniem lub odrzutem ciętego materiału) musi być:

 • sztywny i usytuowany w jednej linii z piłą,
 • grubszy od tarczy piły, ale cieńszy od rzazu (cieńszy od rozwarcia zębów piły),
 • odpowiednio oznakowany (oznaczenia: grubości oraz zakresu średnic piły, do których może być stosowany).
 • Dolna część piły znajdująca się pod stołem powinna być całkowicie osłonięta z obu stron.
 • Wszelkie elementy napędu muszą być całkowicie osłonięte.
 • Uszkodzone bądź niekompletne osłony trzeba natychmiast wymienić.
 • Uszkodzoną pilarkę należy odłączyć od zasilania i oznaczyć kartką z napisem „awaria”.
 • Naprawiać lub konserwować sprzęt mogą wyłącznie osoby upoważnione przez pracodawcę.

Obróbka materiału

 • Cięty materiał powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający jego wyrwanie lub niekontrolowaną zmianę położenia.
 • Przy ręcznym posuwie materiału należy stosować odpowiednio wysokie i właściwie ustawione prowadnice w celu bezpiecznego podparcia ciętego materiału.
 • Przy cięciu małych elementów, a także w końcowej fazie cięcia wzdłużnego, materiał może być przesuwany tylko za pomocą popychaczy.
 • Bezpieczny popychacz powinien mieć długość minimum 40 cm i być wykonany z drewna, sklejki lub tworzywa sztucznego.
 • W momencie cięcia palce lewej dłoni powinny być ułożone równolegle do tarczy piły.
 • Trociny i wióry należy usuwać za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego, po uprzednim wyłączeniu napędu.
 • Po zakończonej pracy należy wyjąć wtyczkę z zasilania.

Nie wolno!

 • Demontować lub klinować osłon części ruchomych pilarki.
 • Używać pilarki, której przewody zasilające są uszkodzone, przetarte, pęknięte, przecięte itp.
 • Ciąć uszkodzoną lub odkształconą tarczą.
 • Usuwać wiórów w trakcie cięcia materiału.
 • Czyścić elementów będących w ruchu.
 • Hamować obrotów tarczy piły poprzez boczne dociskanie jej kawałkiem drewna lub też innym materiałem.
 • Pozostawiać bez nadzoru pilarki podłączonej do zasilania.

Źródło: PIP