Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace na drabinach

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś do wykonania pracy drabinę o odpowiedniej wysokości?
 • Czy drabina ma nieuszkodzone szczeble i podłużnice?
 • Czy szczeble drewniane są zaczopowane w gniazdach podłużnic i sklejone?
 • Czy końcówki podłużnic lub stabilizatora są wyposażone w gumowe zakończenia przeciwpoślizgowe?
 • Czy drabina jest zabezpieczona przed przewróceniem lub rozsunięciem?

Odzież robocza i ochronna

Do prac na drabinie może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powinien być wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • kamizelkę ochronną,
 • szelki ochronne z krótką linką i urządzeniem samohamownym (przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m).

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać zapoznany z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót.

Wymagania ogólne

 • Drabiny mogą być użyte do pracy na budowie tylko wtedy, gdy wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest możliwe.
 • Drabiny należy ustawiać na stabilnym, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej.
 • Jednym ze sposobów zabezpieczenia drabiny przed przewróceniem jest używanie stabilizatora, który jest usytuowany na dole drabiny.
 • Dolne i górne końcówki podłużnic lub końcówki stabilizatora powinny być wyposażone w gumowe zakończenia przeciwpoślizgowe.
 • Podłużnice i szczeble drabiny muszą być wykonane z nieuszkodzonego materiału.
 • Szczeble powinny być mocno i trwale połączone z podłużnicami, a drewniane zaczopowane w gniazdach podłużnic i sklejone.
 • Drabiny aluminiowe powinny mieć proste, niewygięte szczeble i podłużnice.
 • Drabiny zawieszane należy zaczepić w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu lub bujaniu.
 • Drabiny wieloczęściowe, składające się z kilku części, nie mogą się przemieszczać względem siebie.

Drabiny przystawne

 • Drabina używana jako środek dostępu na powierzchnię znajdującą się na wysokości powinna wystawać ponad tę powierzchnię tak, aby można bezpiecznie wejść i zejść z drabiny (za bezpieczne uznaje się wystawanie drabiny minimum 75 cm, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy).
 • Drabina przystawna powinna być ustawiona na podłożu stabilnie, aby wyeliminować możliwość przewrócenia do tyłu, poprzez przymocowanie górnych końców podłużnic do odpowiednio wytrzymałych elementów.
 • Osoby korzystające z drabin o długości powyżej 4 m bez pałąków, powinny być zabezpieczone za pomocą szelek bezpieczeństwa z linką połączoną z urządzeniem samohamownym przypiętym do pionowej prowadnicy usytuowanej w odległości nie większej niż 40 cm od osi drabiny.

Drabiny rozstawne

 • Drabina powinna być na tyle wysoka, żeby pracownik stojąc na niej i wykonując powierzoną pracę, mógł w każdym momencie uchwycić się poręczy lub podłużnic, a w przypadku zajętych rąk miał możliwość podparcia się udem lub biodrem o drabinę.
 • Drabiny rozstawne powinny być całkowicie otwarte i zabezpieczone przed rozsunięciem.
 • Drabiny przejezdne przed ich użyciem muszą być unieruchomione.

Nie wolno!

 • Pracować na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu bez stosowania odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji.
 • Stosować drabin przystawnych przy pracach murarskich i tynkarskich.
 • Wykonywać z drabin prac ciesielskich na wysokości powyżej 3 m.
 • Wykonywać z drabin prac malarskich na wysokości powyżej 4 m.

Źródło: PIP