Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace murarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, ochronniki słuchu, sprzęt ochronny przed upadkiem z wysokości)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przełożony (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami) wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?
 • Czy pomost, na którym masz wykonywać pracę jest pełny, stabilny i wystarczająco duży, abyś mógł swobodnie pracować?
 • Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać są sprawne technicznie i posiadają nieuszkodzone przewody zasilające?

Odzież robocza i ochronna

Do prac murarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony, w zależności od okoliczności, w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne,
 • rękawice ochronne skórzano-tkaninowe lub powlekane gumą ze względu na żrące działanie zapraw i możliwość urazów mechanicznych,
 • maseczkę przeciwpyłową przy mechanicznym cięciu pustaków i cegieł,
 • ochronniki słuchu przy mechanicznym cięciu pustaków i cegieł,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – w zależności od organizacji pracy – szelki z odpowiednim osprzętem tj. linką bezpieczeństwa z amortyzatorem, gdy jest odpowiednia wysokość pozwalająca na skuteczną ochronę (wysokość ta jest podana w instrukcji producenta amortyzatora), albo w linkę z urządzeniem samohamownym.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracach murarskich.

Murowanie na wysokości

 • Prace murarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać wyłącznie z pomostów rusztowań.
 • Pomost powinien być:
  • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
  • wyposażony w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,
  • nie mniej niż 50 cm poniżej poziomu wznoszonego muru,
  • nieprzeciążony (informację o dopuszczalnym obciążeniu pracodawca powinien wywiesić na pomoście).
 • Jeżeli zastosowanie barier lub innych ochron zbiorowych nie jest możliwe, od strony wznoszonego muru, pracownik powinien stosować sprzęt indywidualny chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • Szelki z osprzętem chroniące przed upadkiem z wysokości należy odpowiednio przymocować. O miejscu i sposobie kotwienia decyduje przełożony (osoba kierująca pracownikami lub pracodawca).
 • Przed przystąpieniem do murowania ścian zewnętrznych na wysokości należy na dole wyznaczyć strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.

Murowanie w wykopie

 • Przy wykonywaniu prac murarskich w wykopach, murarz powinien mieć zapewnioną przestrzeń, między murem a skarpą minimum 70 cm.
 • Murować można wyłącznie w wykopie, który jest zabezpieczony przed osunięciem się gruntu.

Nie wolno!

 • Wykonywać robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.
 • Chodzić po świeżo wykonanych murach.
 • Wychylać się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia.
 • Wykonywać mechanicznego cięcia pustaków i cegieł pracownikowi bez okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych.
 • Wykonywać mechanicznego cięcia pustaków i cegieł w miejscu, w którym powstający pył będzie zagrażał osobom pracującym na innych stanowiskach pracy.
 • Używać urządzeń, których przewody zasilające mają przetartą lub uszkodzoną izolację.
 • Pracować wówczas, gdy urządzenie ma zdemontowane osłony lub jest uszkodzone.

 

Źródło: PIP