Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace montażowe szalunków

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przełożony wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?
 • Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać są sprawne technicznie i posiadają nieuszkodzone przewody zasilające?
 • Czy przy transporcie za pomocą żurawia, pracodawca zapewnił przeszkolonych hakowych i sygnalistów?

Odzież robocza i ochronna

Do prac związanych z montażem szalunków pracownik może przystąpić ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową oraz podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne i ochronniki słuchu niezbędne przy mechanicznym czyszczeniu szalunków,
 • rękawice ochronne olejoodporne przy smarowaniu szalunków olejami antyadhezyjnymi,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, w zależności od organizacji pracy szelki z odpowiednim do sytuacji osprzętem, najczęściej w linkę z urządzeniem samohamownym.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy oraz z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Praca na wysokości

Przed przystąpieniem do montażu i demontażu szalunków na wysokości należy bezwzględnie wygrodzić strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.

Montaż i demontaż szalunków pionowych na wysokości powinien być wykonywany wyłącznie z podestów.

Pomost powinien być:

 • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
 • wyposażony ze wszystkich stron w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 15 cm i poręcz pośrednią,
 • nieprzeciążony (informację o dopuszczalnym obciążeniu pracodawca powinien wywiesić na podeście).

Jeżeli użycie barier nie jest możliwe np. od strony montowanego szalunku, pracownik powinien stosować sprzęt ochrony indywidualnej, który uchroni go przed upadkiem z wysokości.

Każdy pracownik montujący szalunki stropów musi być zabezpieczony przed upadkiem:

 • poza obrys budynku stosując środki ochrony zbiorowej – bariery, siatki,
 • na dolną kondygnację stosując środki ochrony indywidualnej – szelki i linki z urządzeniem samohamownym podpiętym do punktu kotwienia znajdującym się nad pracownikiem. Punkt kotwienia należy dobrać w taki sposób, aby podczas spadania nie powodował ruchu wahadłowego pracownika.

Długość linki powinna umożliwiać pracownikowi swobodne poruszanie oraz być dobrana do najmniejszej wysokości, z jakiej pracownik może spaść.

Przygotowanie do montażu

 • Elementy szalunków, które pracownik czyści i smaruje należy stabilnie ułożyć, tak aby przy ewentualnym osunięciu nikogo nie przygniotły.
 • Pracownik powinien założyć okulary ochronne podczas mechanicznego czyszczenia i smarowania elementów szalunków.
 • Płyty transportowane za pomocą żurawia powinny być zapinane wyłącznie przez hakowych przeszkolonych w tym zakresie.
 • Montażyści szalunków powinni przebywać w bezpiecznej odległości od transportowanego ładunku, ponieważ w razie jego wypięcia mogą być narażeni na przygniecenie.
 • Przenoszenie szalunków musi odbywać się w obecności sygnalisty mającego łączność z operatorem żurawia.
 • Podczas demontażu szalunków konieczne jest, aby poszczególne elementy składowane były w specjalnych koszach (stemple, zamki).
 • Płyty szalunkowe należy składować w sposób stabilny, tak aby się nie przewróciły.

Nie wolno!

 • Montować i demontować szalunków z drabin przystawnych.
 • Przebywać pod ładunkiem przenoszonym przez żuraw.
 • Montować szalunków stropów bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
 • Używać urządzeń elektrycznych, których przewody zasilające mają uszkodzoną izolację.

 

Źródło: PIP