Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace dekarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, ochronniki słuchu, odzież trudnopalną, przyłbicę)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przełożony wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?
 • Czy urządzenia, które masz obsługiwać mają osłony elementów ruchomych?
 • Czy w okresie wysokich temperatur pracodawca zapewnił Ci napoje?

Odzież robocza i ochronna

Do prac dekarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne, maseczkę ochronną i ochronniki słuchu niezbędne przy mechanicznym cięciu dachówek,
 • rękawice ochronne przy stosowaniu mas bitumicznych oraz przy wykonywaniu obróbek blacharskich,
 • odzież trudnopalną przy układaniu papy termozgrzewalnej,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w zależności od organizacji pracy szelki z odpowiednim do sytuacji osprzętem linką z amortyzatorem lub z urządzeniem samohamownym.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy oraz informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Przygotowanie stanowiska pracy na dachu

 • Przed przystąpieniem do prac dekarskich należy bezwzględnie wygrodzić na dole strefę niebezpieczną i poinformować pozostałych pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.
 • Na dachu można pracować wyłącznie wtedy, gdy są zastosowane środki chroniące przed upadkiem z wysokości, takie jak: balustrady ochronne, siatki bezpieczeństwa, rusztowania ochronne, ograniczenie dostępu do krawędzi dachu lub środki ochrony indywidualnej.
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy:
  • pracę na dachu wykonuje, co najmniej dwóch pracowników,
  • pracownicy wyposażeni są w hełmy z paskami podbródkowymi,
  • pracodawca lub osoba kierująca pracownikami wskazała odpowiednio wytrzymały punkt kotwienia sprzętu,
  • długość linki jest dobrana do najmniejszej wysokości z jakiej może spaść pracownik,
  • sposób mocowania linki eliminuje ruch wahadłowy przy upadku pracownika.

Stanowisko obsługi pilarki

 • Stanowisko operatora pilarki do elementów ceramicznych musi być szczelnie zadaszone, tak aby zabezpieczyć pracownika przed przedmiotami spadającymi z wysokości oraz ochronić go przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Przewód zasilający powinien mieć pełną izolację i być zabezpieczony przed wilgocią oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Do pracy przy obsłudze pilarki można przystąpić wyłącznie, gdy zastosowana jest osłona górnej i dolnej części piły.
 • Wszystkie elementy napędu muszą być całkowicie osłonięte – uszkodzone lub niekompletne osłony należy natychmiast wymienić.
 • Operator pilarki ma obowiązek stosować ochronniki słuchu i okulary ochronne, a w przypadku cięcia na sucho także maseczkę ochronną.

Układanie materiałów termozgrzewalnych

 • Pracownik obsługujący palniki gazowe powinien być wyposażony w przyłbicę chroniącą twarz przed oparzeniami, odzież ochronną trudnopalną oraz obuwie trudnopalne lub stosować nagolenniki (osłony trudnopalne na obuwie). Jeżeli stosuje szelki, to powinny być one trudnopalne lub zakryte kamizelką trudnopalną.
 • Butle z gazami należy ustawić w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed niekontrolowanym przewróceniem. Stosowane węże muszą być szczelne.

Nie wolno!

 • Użytkować pilarki z uszkodzonymi elementami sterującymi.
 • Demontować osłon części ruchomych pilarki.
 • Naprawiać pilarki i innych urządzeń bez skutecznego odłączenia od zasilania.
 • Wykonywać pracy bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
 • Używać urządzeń elektrycznych, których przewody zasilające mają uszkodzoną izolację.
 • Dopuszczać do nagrzania butli do temperatury powyżej 35 stopni C.

Źródło: PIP