Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace brukarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej (hełm, nakolanniki, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, ochronniki słuchu)?
 • Czy poinformowano Cię o ciężarze elementów przeznaczonych do transportu ręcznego?
 • Czy pracodawca zapewnił środki pomocnicze do transportu ręcznego oraz zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania?
 • Czy Twoja praca jest zorganizowana w sposób zapewniający zmienną pozycję ciała?
 • Czy w okresie wysokich temperatur pracodawca zapewnił Ci napoje?

Odzież robocza i ochronna

Do prac brukarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • nakolanniki,
 • okulary ochronne i ochronniki słuchu niezbędne przy mechanicznym cięciu kostki,
 • maseczkę przeciwpyłową przy mechanicznym cięciu kostki na sucho,
 • kamizelkę ochronną.

Przed przystąpieniem do pracy brukarz powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac brukarskich należy:

 • teren wygrodzić, a w obrębie czynnych ulic oznakować go znakami drogowymi,
 • pracowników poinformować o ciężarze poszczególnych elementów przeznaczonych do transportu ręcznego,
 • osoby podające kostki przestrzec, aby zachowały ostrożność i nie narażały na uderzenie pracujących w pozycji klęczącej,
 • końcówki prętów zbrojeniowych, na których zaczepione są sznurki poziomujące, zabezpieczyć gumowymi grzybkami,
 • brukarzom pracującym w pozycji klęczącej zapewnić nakolanniki i nakazać bezwzględne ich stosowanie,
 • co jakiś czas robić przerwy, podczas których pracownicy powinni wykonywać pracę w innej pozycji. Takie postępowanie odciąży układ mięśniowo-szkieletowy,
 • jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, zapewnić napoje pracownikom.

Kostki i krawężniki powinno się transportować przy użyciu sprzętu pomocniczego.

Obsługa urządzeń

Brukarz obsługujący zagęszczarkę do gruntu powinien:

 • mieć książeczkę operatora zagęszczarek wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
 • pracować w rękawicach antywibracyjnych i w ochronnikach słuchu.Osoby przebywające w pobliżu pracującej zagęszczarki powinny także używać ochronników słuchu.

Brukarz obsługujący urządzenie do mechanicznego cięcia kostek i krawężników powinien:

 • nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz maseczkę przeciwpyłową (przy cięciu na sucho),
 • mechaniczne cięcie na sucho wykonywać wyłącznie w miejscu, w którym powstający pył nie będzie zagrażał osobom pracującym na innych stanowiskach oraz osobom postronnym,
 • w miarę możliwości mechaniczne cięcie kostek i krawężników wykonywać na mokro, aby ograniczyć pylenie,
 • elementy cięte położyć na blatach na wysokości pozwalającej wykonywać cięcie w wyprostowanej pozycji.

Osoba przygotowująca mieszankę cementową powinna:

 • pracować w okularach ochronnych, rękawicach nieprzepuszczalnych oraz w maseczce ochronnej,
 • przy stosowaniu mechanicznego mieszadła pamiętać o tym, aby przewód zasilający miał pełną izolację i był zabezpieczony przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno!

■ Przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania.
■ Obsługiwać urządzenia z uszkodzoną izolacją przewodów zasilających oraz ze zdemontowanymi lub uszkodzonymi osłonami.
■ Pracować w pozycji klęczącej bez nakolanników.
■ Ciąć elementy mechanicznie na sucho bez stosowania okularów ochronnych i maseczki ochronnej.

 

Źródło: PIP