Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace na rusztowaniu

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy Twoje rusztowanie ma poręcze na wysokości 1,1 m (przy systemowych dopuszcza się wysokość 1 m)?
 • Czy Twój pomost wypełnia całą powierzchnię wewnętrzną rusztowania?
 • Czy w pomostach znajdują się włazy umożliwiające wchodzenie na rusztowanie od wewnętrznej strony?
 • Czy pracodawca zapewnił drabinkę do wchodzenia na rusztowanie?
 • Czy rusztowanie jest zabezpieczone przed przewróceniem kotwami lub zastrzałami?
 • Czy rusztowanie przejezdne ma sprawne hamulce?

Odzież robocza i ochronna

 • Do prac na rusztowaniu może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze, pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce oraz hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta.
 • Powinien być również wyposażony w inne środki ochrony indywidualnej w zależności od charakteru prac wykonywanych na rusztowaniu.
 • Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy oraz z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Warunki bezpieczeństwa

 • Pracownik może wejść na rusztowanie tylko wtedy, gdy zostało ono odebrane przez osobę mającą uprawnienia budowlane.
 • Rusztowanie należy ustawić na stabilnym i odwodnionym podłożu,
 • Stopy rusztowań powinny stać na podkładach usytuowanych prostopadle do ściany budynku.
 • Pomost rusztowania powinien być:
  • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
  • wyposażony ze wszystkich stron zewnętrznych w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,
  • wyposażony w balustradę od strony wewnętrznej, jeżeli rusztowanie jest odsunięte od budynku na odległość większą niż 0,2 m,
  • nieprzeciążony (informacje o dopuszczalnym obciążeniu pracodawca powinien wywiesić na pomoście).
 • Jeżeli zastosowanie balustrady wewnętrznej jest niemożliwe, pomost roboczy powinien być poszerzony przez zastosowanie konsoli.
 • Najwyższy pomost nie powinien wystawać bardziej niż 1,5 m ponad ostatnią linię kotew.
 • Pomosty w ciągach komunikacyjnych muszą mieć zamykane włazy.

Zachowanie ostrożności

 • Na rusztowanie można wchodzić wyłącznie od wewnętrznej strony oraz po specjalnie do tego przeznaczonych drabinkach.
 • Piony komunikacyjne nie powinny być oddalone bardziej niż 20 m od stanowiska pracy.
 • Konstrukcja rusztowania musi:
  • być stabilna i zabezpieczona przed przewróceniem zastrzałami lub kotwami,
  • wystawać nie więcej niż 3 m ponad ostatnią linię kotew.
 • Wokół rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną o szerokości minimum 6 m lub szczelnie zabezpieczyć konstrukcję siatkami ochronnymi.
 • Rusztowanie metalowe powinno być uziemione.
 • Na rusztowaniach przejezdnych można przebywać wyłącznie w przypadku, gdy hamulce są zapięte na przynajmniej dwóch kółkach znajdujących się po przekątnej.

Uwaga! Wszystkie wymienione warunki dotyczą także rusztowań typu „Warszawa”.
Ramka rusztowania warszawskiego ma wysokość około 0,7 m i nie stanowi skutecznej ochrony przed upadkiem z wysokości. Należy stosować elementy dodatkowe tzw. nadstawki uzupełniające ramkę do wysokości 1,1 m.

Nie wolno!

 • Wykonywać montażu rusztowania, jeśli pracownik nie ma książeczki montażysty wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Montować rusztowania bez stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości.
 • Wchodzić od strony zewnętrznej po konstrukcji rusztowania.
 • Wspinać się na poręcze.
 • Przewozić ludzi na rusztowaniach przejezdnych.
 • Pracować na rusztowaniach po zmroku, bez odpowiedniego oświetlenia sztucznego, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, w czasie burzy lub silnego wiatru.
 • Pozostawiać materiałów na pomostach po zakończeniu pracy.

 

Źródło: PIP