Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Praca elektronarzędziami

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice antywibracyjne, okulary ochronne, maseczkę, ochronniki słuchu)?
 • Czy zapoznałeś się z instrukcją obsługi elektronarzędzia?
 • Czy elektronarzędzie jest sprawne i ma zamontowane osłony wynikające z instrukcji obsługi?
 • Czy przewód zasilający ma nieuszkodzoną izolację?
 • Czy stosowane przedłużacze są przeznaczone do pracy na budowie?
 • Czy przewody elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi?

Odzież robocza i ochronna

Do pracy przy obsłudze elektronarzędzi może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku oraz w pełne buty z antypoślizgową podeszwą.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • rękawice antywibracyjne przy obsłudze młotów udarowych,
 • okulary ochronne przy pracach pylących lub zagrożonych urazem oka,
 • maseczkę przeciwpyłową,
 • ochronniki słuchu.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi elektronarzędzi.

Elektronarzędzia na budowie

 • Elektronarzędzia stosowane na budowie muszą mieć minimalny stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44.
 • Przedłużacze powinny składać się z przewodów oponowych (na przewodzie jest oznakowanie literowe „O”) i być przeznaczone do użytkowania na otwartej przestrzeni.
 • Przewód zasilający elektronarzędzie jak i przedłużacz muszą mieć nieuszkodzoną izolację.

Bezpieczna obsługa

 • W trakcie pracy należy trzymać elektronarzędzie za rękojeść. Nie wolno chwytać elektronarzędzia za osłony lub elementy robocze (wiertło, tarcza).
 • W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe lub gazy palne należy używać wyłącznie narzędzi przeznaczonych do pracy w takich warunkach.
 • Elektronarzędzi nie wolno używać na otwartej przestrzeni podczas opadów atmosferycznych, chyba że producent dopuszcza taką możliwość.
 • Zabronione jest trzymanie w rękach, na kolanach lub podtrzymywanie stopą obrabianego materiału.
 • Wymieniając osprzęt w elektronarzędziu należy pamiętać, aby nie pozostawić klucza w uchwycie mocującym. Uruchomienie elektronarzędzia z pozostawionym kluczem naraża osobę obsługującą, a także osoby przebywające obok na silne uderzenie.
 • Należy pamiętać, że po wyłączeniu urządzenia elementy robocze są gorące i dotknięcie ich może spowodować oparzenie. Odkładając urządzenie trzeba upewnić się, czy jest ono wyłączone.

Nie wolno!

 • Pozostawiać bez nadzoru elektronarzędzi podłączonych do Po zakończonej pracy należy wyjąć wtyczkę z zasilania.
 • Używać elektronarzędzi i przedłużaczy z uszkodzonymi izolacjami (przetarcie, pęknięcie, przecięcie itp.).
 • Przystąpić do pracy bez sprawdzenia stanu obudowy, izolacji przewodów i wtyczek.
 • Podłączyć elektronarzędzia do gniazda bez uziemienia, jeśli przewód zasilający jest przeznaczony do gniazda z uziemieniem.
 • Używać przewodów zasilających niezabezpieczonych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi należy je podwiesić lub jeżeli leżą na ziemi, osłonić.
 • Pracować uszkodzonym elektronarzędziem, bez osłon zabezpieczających. Uszkodzone elektronarzędzia należy oddać do naprawy lub opatrzyć kartką z napisem: „awaria”.
 • Samodzielnie wykonywać napraw i konserwacji. Mogą to robić wyłącznie osoby upoważnione do tego przez pracodawcę.
 • Czyścić elektronarzędzi przy użyciu płynów palnych lub rozpuszczalników.

 

Dodatkowe zagrożenia

 • Do obsługi elektronarzędzi udarowych, wykorzystywanych do robót budowlanych i drogowych (z wyłączeniem wiertarek udarowych), mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające książeczkę operatora narzędzi udarowych ręcznych wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Źródło: PIP