Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Montaż balustrad ochronnych

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm z podbródkiem, rękawice robocze, okulary ochronne)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był skutecznie zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przełożony wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?
 • Czy otrzymałeś szczegółowe instrukcje montażu konkretnego typu balustrad?
 • Czy urządzenia elektryczne są sprawne technicznie i mają nieuszkodzone przewody zasilające?

Odzież robocza i ochronna

Do prac związanych z montażem balustrad może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Pracownik powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z podbródkiem z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy, w tym elementów systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz instrukcjami montażu balustrad.

Zabezpieczenie montażysty

 • Przed przystąpieniem do montażu i demontażu balustrad na wysokości należy wygrodzić strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.
 • Montaż i demontaż balustrad powinien być wykonywany przez osoby zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 • Jeżeli montaż nie może odbywać się z podestów wyposażonych w balustrady, pracownik powinien stosować szelki ochronne przypięte za pomocą liny z urządzeniem amortyzującym do punktu kotwienia o wytrzymałości minimum 10 kN.
 • Długość liny i rodzaj urządzenia amortyzującego powinny być dobrane do najniższej wysokości, z której może spaść pracownik.

Gdy standardową linkę z amortyzatorem o długości 2 m mocuje się na wysokości nóg pracownika, wówczas wolna przestrzeń potrzebna do powstrzymania upadku może wynieść nawet 6 metrów.

Przy niższych wysokościach można zastosować:

 • linkę bez urządzenia amortyzującego ograniczającą dostęp do krawędzi i uniemożliwiającą wypadnięcie poza obrys powierzchni,
 • linkę z urządzeniem samohamownym lub samozaciskowym stosowane zgodnie z przeznaczeniem producenta.

Zabrania się stosowania linek o długościach umożliwiających wypadnięcie poza obrys powierzchni pracy bez zastosowania urządzeń amortyzujących.

O miejscu i sposobie kotwienia decyduje przełożony. Jako punkty kotwienia mogą być wykorzystane kotwy punktowe (np. haki, słupki), zaczepy taśmowe i linowe, belki poprzeczne, prowadnice linowe lub bezwładne masy kotwiczące.

Balustrady bezpieczeństwa

Balustrada bezpieczeństwa składa się z poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 110 cm, deski krawężnikowej o wysokości 15 cm oraz wypełnienia przestrzeni pomiędzy krawężnikiem a poręczą ochronną np. siatką bezpieczeństwa lub poręczą pośrednią.

Przerwy w ciągłości poręczy ochronnej nie mogą być większe niż 12 cm.

Między deską krawężnikową a powierzchnią roboczą nie powinno być szczelin większych niż 2 cm.

Przerwy między poręczą ochronną i poręczami pośrednimi nie mogą być większe niż:

 • 47 cm przy powierzchniach płaskich i nachylonych mniej niż 10 stopni,
 • 25 cm przy powierzchniach o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni,
 • 10 cm przy powierzchniach o nachyleniu mniejszym niż 60 stopni.

Słupki balustrad oraz poręcze i krawężniki muszą być skonstruowane z materiału o odpowiedniej wytrzymałości.

Elementy mocujące słupki muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

 

Źródło: PIP