Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Instalacje elektryczne na budowie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy maszyny, urządzenia i narzędzia elektryczne stosowane na Twoim stanowisku pracy mają nieuszkodzone przewody zasilające?
 • Czy przedłużacz stosowany do zasilania elektronarzędzi jest przeznaczony do pracy na otwartej przestrzeni (minimum IP44) i wykonany z przewodów oponowych?
 • Czy gniazda elektryczne mają nieuszkodzone obudowy?
 • Czy przewody zasilające są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułożone w sposób niepowodujący ryzyka potknięcia się lub zaczepienia?
 • Czy rozdzielnica jest wyposażona w urządzenia różnicowoprądowe?
 • Czy do rozdzielnicy elektrycznej dostęp mają wyłącznie osoby mające uprawnienia elektryczne?

Odzież robocza i ochronna

Do prac związanych z wykorzystaniem urządzeń zasilanych elektrycznie może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • kamizelkę ochronną,
 • okulary ochronne.

Elektryk zajmujący się eksploatacją instalacji elektrycznej powinien być dodatkowo wyposażony w buty dielektryczne i rękawice dielektryczne oraz mieć zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania powierzonych obowiązków.

Dobre praktyki

Wszystkie urządzenia elektryczne wykorzystywane na budowie powinny być wykonane w stopniu ochrony minimum IP44.

 • Przewody elektryczne zasilające urządzenia na budowie, w tym przedłużacze powinny być przewodami oponowymi typu H07 RN-F lub równoważnymi, odpornymi na ścieranie i na wodę.
 • Wszystkie przewody zasilające urządzenia, w tym przedłużacze muszą mieć pełną i nieuszkodzoną izolację podstawową i dodatkową.
 • W obwodach zasilających należy stosować urządzenia różnicowoprądowe.
 • Rozdzielnice budowlane powinny być zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Przewody elektryczne trzeba rozmieścić w taki sposób, żeby nie narażały osób pracujących na budowie na ryzyko zaczepienia czy potknięcia.
 • Przewody usytuowane na drogach komunikacyjnych na biegach klatki schodowej należy ułożyć przy ścianach i zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesunięciem.
 • Przewody elektryczne leżące na drogach transportowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi najlepiej je podwiesić lub przykryć.
 • Gniazda elektryczne pod napięciem powinny mieć szczelną i nieuszkodzoną obudowę uniemożliwiającą dostęp do przewodów pod napięciem.

Zasady bezpiecznej pracy elektryka

 • Rozdzielnice budowlane należy usytuować w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników prądu.
 • Kontrola stanu i oporności izolacji stacjonarnych urządzeń elektrycznych powinna być przeprowadzana minimum dwa razy w roku, a także zawsze przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, po jego przemieszczeniu oraz po miesięcznej przerwie w pracy urządzenia.
 • Prace eksploatacyjne należy wykonywać w miarę możliwości przy wyłączonym napięciu.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem napięcia, oznaczyć miejsce wyłączenia i strefę pracy, sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych elementach oraz uziemić wyłączone urządzenia i instalacje.
 • Wykonywanie prac w pobliżu nieosłoniętych urządzeń lub części pod napięciem oraz przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy, powinny być wykonywane wyłącznie na pisemne polecenie.
 • Bez polecenia dozwolone jest tylko prowadzenie prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji, a także wykonywanie czynności związanych z ratowaniem życia i zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem.

Nie wolno!

 • Zasilać stanowisk pracy na budowie z instalacji zabezpieczonych bezpiecznikami.
 • Otwierać rozdzielnic i dotykać instalacji wewnątrz rozdzielnic osobom niemającym uprawnień elektrycznych.
 • Używać uszkodzonych przewodów zabezpieczonych taśmą izolacyjną.
 • Eksploatować wyrwane gniazda lub gniazda z uszkodzoną obudową.

 

Źródło: PIP