Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Nadzory służb BHP

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W celu wdrażania profesjonalnych sposobów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników w zakładach pracy, proponujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu BHP oraz P.POŻ.
Usługi te świadczymy poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.).

OBSŁUGA FIRMY OBEJMUJE:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp (na miejscu u zleceniodawcy oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • organizacje wszystkich rodzajów szkoleń BHP (wstępnych i okresowych);
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż;.
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych;
 • opracowanie instrukcji bhp przy obsłudze poszczególnych maszyn i urządzeń;
 • wszelkie inne dyspozycje zleceniodawcy związane z bhp.

Usługi wykonujemy w ramach: umów stałych (usług kompleksowych dotyczących nadzoru bhp) oraz jednorazowych zleceń.

OBSŁUGA NADZORU BHP NA TERENIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH LUB REMONTÓW OBIEKTÓW OBEJMUJE:

 • fachową pomoc przy tworzeniu planu BIOZ;
 • ścisłą współpracę z kadrą inżynieryjno-techniczną budowy;
 • prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy;
 • stałą kontrolę stanu bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • sporządzanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości i tworzenie raportów zawierających wszystkie zauważone nieprawidłowości na terenie wykonywanych prac;
 • tworzenie wszelkich instrukcji bhp i innych dokumentów na potrzeby zleceniodawcy;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 • współpraca z instytucjami kontrolnymi takimi jak: PIP, PIS, UDT, PSP oraz nadzorem budowlanym.

Kontrola firm podwykonawczych obejmuje:

 • weryfikację poprawności i ważności dokumentów firm podwykonawczych;
 • sposób organizacji poszczególnych stanowisk pracy;
 • kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • kontrolę posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz innych specjalistycznych uprawnień pracowników i osób wykonujących prace na innej podstawie niż stosunek pracy
 • tworzenie raportów zawierających zauważone nieprawidłowości na terenie nadzorowanych prac,
 • występowanie do poszczególnych podwykonawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bhp,
 • natychmiastowe wstrzymanie prac w sytuacji stwierdzenia zagrożeń życia i zdrowia osób wykonujących dane prace a następnie jak najszybsze zobligowanie podwykonawcy do usunięcia zagrożeń.

Powyższe usługi oferujemy w ramach podpisania stałej umowy pomiędzy firmami lub jednorazowego zlecenia. Kwota uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób, profilu działalności firmy lub też skali trudności poszczególnych zleceń.