Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace zbrojarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, szelki)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy przełożony (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami) wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?
 • Czy pomost, na którym masz wykonywać pracę jest pełny, stabilny i wystarczająco duży, abyś mógł swobodnie pracować?
 • Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać są sprawne technicznie i posiadają nieuszkodzone przewody zasilające?

Odzież robocza i ochronna przy pracach zbrojarskich

Do prac zbrojarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Powinien być również wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne niezbędne przy czyszczeniu, cięciu i zginaniu zbrojenia,
 • rękawice ochronne przy oczyszczaniu prętów z rdzy lub zgorzeliny,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, w zależności od organizacji pracy szelki z odpowiednim do sytuacji osprzętem linką bezpieczeństwa z amortyzatorem w sytuacji, gdy jest odpowiednia wysokość pozwalająca na skuteczną ochronę (wysokość taka jest podana w instrukcji producenta amortyzatora), albo w linkę z urządzeniem samohamownym.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy.

Usługi bhp Żywiec, Pszczyna, Gliwice, Cieszyn

Konkret BHP – zadzwoń! tel. 606 200 969, 661 586 932

Obsługa urządzeń

 • Stoły zbrojarskie oraz urządzenia do prostowania, gięcia i cięcia zbrojenia powinny być przytwierdzone do podłoża i znajdować się w pomieszczeniach lub pod wiatami.
 • Zbrojarzowi nie wolno wprowadzać pręta do włączonej prościarki.
 • Pręty o średnicach większych niż 2 cm należy przecinać i odginać za pomocą urządzeń mechanicznych.
 • Przy mechanicznym cięciu pracownik powinien trzymać w dłoni pręty w odległości co najmniej 50 cm od urządzenia tnącego.
 • Nożycami ręcznymi można ciąć pręty o średnicy do 2 Przed cięciem należy je obustronnie oprzeć na kozłach lub stole zbrojarskim.
 • Przy odginaniu prętów na mechanicznej giętarce zakładanie zbrojenia oraz przesuwanie odbojnic i trzpieni jest dopuszczalne tylko przy wyłączonej tarczy giętarki.

Wiązanie zbrojenia na konstrukcji obiektu

 • Pracownicy powinni stać na pomostach roboczych podczas wiązania górnych partii zbrojenia pionowych elementów konstrukcyjnych (słupy, ściany).
 • Pomost powinien być:
  • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
  • wyposażony w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 15 cm i poręcz pośrednią, jeżeli znajduje się na wysokości co najmniej 1 m,
  • nieprzeciążony (informacja o dopuszczalnym obciążeniu powinna być wywieszona na pomoście).
 • Jeżeli użycie ochron zbiorowych nie jest możliwe pracownik powinien stosować sprzęt ochrony indywidualnej, który uchroni go przed upadkiem z wysokości.
 • Szelki z osprzętem chroniące przed upadkiem z wysokości należy odpowiednio przymocować. O miejscu i sposobie kotwienia decyduje przełożony (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami).
 • Przed zbrojeniem elementów na wysokości w pobliżu zewnętrznych krawędzi konstrukcji należy na dole wyznaczyć strefę niebezpieczną i poinformować pracowników o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.

Nie wolno!

 • Przebywać wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali.
 • Używać urządzeń uszkodzonych, ze zdemontowanymi osłonami oraz zasilanych elektrycznie, których przewody mają przetartą lub uszkodzoną izolację.
 • Podchodzić do transportowanego zbrojenia, jeżeli jest ono na wysokości większej niż 50 cm.
 • Stać i wspinać się po elementach montowanego zbrojenia.
 • Montować zbrojenia w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem (napowietrzne linie elektryczne, linie trakcyjne). Bezpieczna odległość powinna być podana podczas szkolenia przez osobę szkolącą na podstawie dokumentów opracowanych w porozumieniu z zarządcą linii.
Źródło: PIP