Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Prace tynkarskie

Po pierwsze: sprawdź warunki pracy!

 • Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
 • Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice ochronne, okulary ochronne, maseczkę, nauszniki, sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości)?
 • Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości?
 • Czy węże do zaprawy są szczelne i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi?
 • Czy pomost, na którym masz wykonywać pracę, jest pełny, stabilny i wystarczająco duży, abyś mógł swobodnie pracować?
 • Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać, są sprawne technicznie i mają nieuszkodzone przewody zasilające?

Odzież robocza i ochronna przy pracach tynkarskich

Do prac tynkarskich może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą z długimi rękawami i nogawkami, dostosowaną do pory roku, ponadto w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powinien być wyposażony w:

 • hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną przez producenta,
 • okulary ochronne,
 • rękawice ochronne skórzano-tkaninowe lub powlekane gumą (z uwagi na alkaiczne działanie zapraw i możliwość urazów mechanicznych),
 • maseczkę przeciwpyłową (przy przygotowaniu zaprawy i obsłudze agregatu tynkarskiego),
 • nauszniki ochronne (przy obsłudze agregatu tynkarskiego),
 • przyłbicę chroniącą twarz (przy stosowaniu tynków izolacyjnych).

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych do pracy oraz z kartami charakterystyki stosowanych mieszanin niebezpiecznych.

Tynkarz powinien zawsze po zakończonej pracy dokładnie umyć ręce.

Usługi bhp Żywiec, Pszczyna, Gliwice, Cieszyn

Konkret BHP – zadzwoń! tel. 606 200 969, 661 586 932

Obsługa agregatu tynkarskiego

 • Przed przystąpieniem do obsługi agregatu należy sprawdzić, czy:
  • wszystkie urządzenia ochronne są zamontowane,
  • przewód zasilający ma pełną izolację ochronną i jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • agregat ma sprawny manometr ciśnienia zaprawy,
  • węże do zaprawy są nieuszkodzone i rozłożone tak, aby nie ulegały zagięciu lub uszkodzeniu.
 • Pistolet natryskowy należy kierować na ścianę, a przy przerwach w pracy zawsze wylotem do dołu.
 • Agregat można otwierać dopiero wówczas, gdy ciśnienie spadnie do „0 bar“.
 • Złącza węży do zaprawy wolno rozłączyć tylko wtedy, gdy manometr będzie wskazywał ciśnienie „0 bar”.

Tynkowanie na wysokości

 • Prace tynkarskie na wysokości powyżej 1 m powinny być wykonywane wyłącznie z pomostów rusztowań.
 • Jeżeli pomost znajduje się w odległości większej niż 20 cm od ściany, należy zastosować środki chroniące przed upadkiem z wysokości od strony tynkowanej ściany.
 • Równoczesne wykonywanie tynkowania na różnych poziomach rusztowania, jeden pod drugim, wymaga bezwzględnego stosowania hełmów ochronnych.
 • Przed przystąpieniem do tynkowania ścian zewnętrznych na wysokości należy na dole wyznaczyć strefę niebezpieczną i poinformować inne osoby o możliwości upadku przedmiotów z wysokości.
 • Przed przystąpieniem do tynkowania ścian od strony wewnętrznej budynku otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m oraz otwory w stropach należy zabezpieczyć balustradami chroniącymi przed upadkiem z wysokości.

Nie wolno!

 • Obsługiwać agregatu tynkarskiego, jeśli pracownik nie ma książeczki operatora wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Podczas tynkowania stosować drabin przystawnych.
 • Przy obsłudze agregatu demontować kratki i sięgać do wnętrza pracującej maszyny.
 • Używać agregatu bez manometru ciśnienia zaprawy.
 • Stosować węży do zaprawy o nieznanym lub niedostatecznym ciśnieniu roboczym.
 • Kierować pistoletu natryskowego na człowieka.
 • Używać urządzeń, których przewody zasilające mają przetartą lub uszkodzoną izolację.
 • Używać urządzeń uszkodzonych lub ze zdemontowanymi osłonami.
 • Wychylać się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem.

 

Źródło: PIP