Katowice ul. Radockiego 294/9, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8/6

606 200 969 konkretbhp@op.pl

Szkolenia BHP Sosnowiec

Szkolenia BHP w Sosnowcu

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy na terenie całego Śląska jest szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
  • dla społecznych inspektorów pracy.

Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.

Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

Ceny szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP – 50 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 50 zł
E-szkolenia – 50zł (dowolny termin szkolenia, materiały przez internet)
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 6-10 osób – rabat 10%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 11-15 osób – rabat 20%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości powyżej 16 osób – rabat 25%.

 

Przykładowe firmy w Sosnowcu które już skorzystały z naszych szkoleń BHP i ppoż.:

„Hydro – Complex” Sosnowiec

„Spec-Bud” Sosnowiec

Firma Handlowa Beata Marczewska Sosnowiec

TINPLATE Service Center Sosnowiec

PHU „DORMET” Sosnowiec

PPHU „PRONOS” Sosnowiec

„OPER – NET” Sosnowiec

BAYER PLUS Sosnowiec

Moto Kompleks Sosnowiec

Mechanika Pojazdowa Waldemar Socha Sosnowiec

Zakłady Usługowe „EZT” Sosnowiec

PHUP „EUROERA” Sosnowiec

PPHU „EUROERA” Sosnowiec

PW „OMEGA” Sosnowiec

Biuro Ochrony „LUNA” Sosnowiec

Dom Brokerski „IDEA” Sosnowiec

SPRINŻ BUD 2 Sosnowiec