Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

Szkolenie pierwsza pomoc medyczna

Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych z dojazdem do klienta.

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka.
Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.
Pracodawców zainteresowanych rozpowszechnieniem wśród swoich pracowników wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.
Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta.

Oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 4 do 8 godzin dydaktycznych.
Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.

Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:

 • właściwie ocenić sytuację
 • efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

Cena szkolenia to 75zł od osoby. Przy grupach powyżej 20 osób istnieje możliwość negocjacji ceny.

Program szkolenia:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
1 Wstęp: 0,5
 • czy warto udzielać pierwszej pomocy – dyskusja,
 • film wstępny,
 • prawne aspekty pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo ratownika jako podstawowa zasada w pierwszej pomocy,
 • wzywanie pomocy, łańcuch przeżycia,
 • podstawowe zasady postępowania podczas każdego zdarzenia.
 2.   Zaburzenia przytomności: 1
 • postępowanie w przypadku zadławienia,
 • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności,
 • postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności – ćwiczenia.
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: 1,4
 • czym jest nagłe zatrzymanie krążenia,
 • schemat RKO,
 • statystyki dotyczące nagłych zatrzymań krążenia,
 • resuscytacja jako czynnik zwiększający szansę na przeżycie osoby poszkodowanej,
 • RKO AED (resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED)
 • ćwiczenia.
 4. Nagłe zachorowania: 0,5
 • podejrzenie zaburzeń pracy serca – objawy i postępowanie,
 • napad duszności – objawy i postępowanie,
 • napad drgawek – objawy i postępowanie.
5. Uszkodzenia ciała: 1,5
 • skaleczenie i rana – zasady postępowania,
 • krwotok zewnętrzny – zasady postępowania, ćwiczenia,
 • krwotok z nosa – zasady postępowania,
 • oparzenia – zasady postępowania,
 • porażenie prądem – zasady postępowania,
 • uraz kręgosłupa – objawy i zasady postępowania,
 • złamania, skręcenia i zwichnięcia – zasady postępowania.
6. Skład apteczki. 0,1
Razem: minimum  5