Katowice ul. Radockiego 294, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8

606 200 969, 661 586 932 konkretbhp@op.pl

E-szkolenia BHP

E-szkolenia BHP (nowość)

INFORMACJE DOTYCZĄCE E-SZKOLEŃ

FORMA ORGANIZACJI E-SZKOLENIA – SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami;
2) pracownicy inżynieryjno-techniczni;
3) pracownicy administracyjno-biurowi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBORU TAKIEJ FORMY SZKOLENIA:

– czas przeznaczony na naukę i egzamin każdy z uczestników dostosowuje indywidualnie do swoich możliwości i potrzeb;
– zdecydowanie niższy koszt w porównaniu do szkoleń organizowanych stacjonarnie,

Jako zakład prowadzący kompleksową obsługę firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. (w tym szkolenia BHP), jesteśmy zobligowani do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi szkoleniami. W ramach tej oferty, zapewniamy właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Każde zaświadczenie wystawione przez KONKRET Zakład Usług w Zakresie BHP jest wpisywane do prowadzonego rejestru szkoleń a podstawą do jego wystawienia jest wypełniony test, który otrzymujemy od Waszej Firmy. Treść zaświadczenia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na żądanie instytucji kontrolnych jesteśmy w stanie udokumentować cały przebieg szkolenia.

W ramach ewentualnej współpracy, jesteśmy w stanie udzielić wszelkich porad w sprawach bhp oraz prawa pracy.

Przebieg procedury zamawiania szkolenia:

  1. Kontakt drogą mailową: konkretbhp@op.pl lub tel. 606 200 969
  2. Wpłata za szkolenie na podane konto.
  3. Wysyłka materiałów szkoleniowych do Państwa firmy w formie elektronicznej wraz z pytaniami testowymi (20 pytań z zakresu bhp, wypadków przy pracy oraz prawa pracy).
  4. Po otrzymaniu rozwiązanych testów odesłanych od Państwa forma do uzgodnienia) wysyłamy zaświadczenia potwierdzające odbycie takiego szkolenia bhp oraz fakturę. Wysyłka listem poleconym priorytet.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z TEJ FORMY SZKOLEŃ !