Katowice ul. Radockiego 294/9, Bielsko-Biała ul. Matowa 13a, Sosnowiec ul. Hallera 8/6

606 200 969 konkretbhp@op.pl

Współpraca PIP, PIS i PSP

Współpraca z organami nadzoru PIP, PIS oraz PSP

współpraca z organami nadzoru: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną – obecność podczas każdej kontroli ww. instytucji. Pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

Odwołania od absurdalnych lub niewykonalnych decyzji. Nasza firma zobowiązuję się do poniesienia kosztów mandatów wystawionych przez PIP, PIS oraz PSP, jeżeli stwierdzone przez którąkolwiek z tych instytucji zaniedbania wynikałyby z naszej winy.